img 4841 copy
ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐI THEO DIỆN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN
17/04/2019 02:19:00 PM

Đối tượng tham gia: - Nam, nữ tuổi từ 18-32. - Có lý lịch rõ ràng, không tiền án tiền sự. - Đủ sức khỏe đi lao động ở nước ngoài (không mắc bệnh truyền...