TUYỂN 2 NAM TTS CHO ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM TẠI AICHI - NHẬT BẢN
TUYỂN 2 NAM TTS CHO ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM TẠI AICHI - NHẬT BẢN
20/02/2017 07:29:42 AM

TUYỂN 2 NAM TTS CHO ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM TẠI AICHI - NHẬT BẢN

TUYỂN 5 NỮ CHO ĐƠN HÀNG MAY TẠI AOMORI - NHẬT BẢN
TUYỂN 5 NỮ CHO ĐƠN HÀNG MAY TẠI AOMORI - NHẬT BẢN
20/02/2017 06:39:20 AM

TUYỂN 5 NỮ CHO ĐƠN HÀNG MAY TẠI AOMORI - NHẬT BẢN

TUYỂN 6 -12 NỮ CHO ĐƠN HÀNG MAY TẠI TOYAMA - NHẬT BẢN
TUYỂN 6 -12 NỮ CHO ĐƠN HÀNG MAY TẠI TOYAMA - NHẬT BẢN
20/02/2017 06:28:38 AM

TUYỂN 6 -12 NỮ CHO ĐƠN HÀNG MAY TẠI TOYAMA - NHẬT BẢN