tns 18

Việt Phú cam kết chương trình đào tạo chuyên nghiệp

13:46 | 14/01/2015

Công ty cam kết chương trình đào tạo chất lượng tại trung tâm đào tạo nhân lực xuất khẩu lao động tại Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội.