TUYỂN 09 NỮ CHO ĐƠN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI TỈNH NAGANO- NHẬT BẢN
TUYỂN 09 NỮ CHO ĐƠN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI TỈNH NAGANO- NHẬT BẢN
27/08/2016 04:47:21 AM

TUYỂN 09 NỮ CHO ĐƠN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI TỈNH NAGANO- NHẬT BẢN

tia to nha kinh
TUYỂN 21 NỮ CHO ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TRỒNG CÂY TÍA TÔ TẠI TỈNH AICHI - NHẬT BẢN
25/08/2016 09:13:40 AM

TUYỂN 21 NỮ CHO ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TRỒNG CÂY TÍA TÔ Ở TỈNH AICHI

cat rau cu
TUYỂN 06 NỮ CHO ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI TỈNH SHIMANE- NHẬT BẢN
17/05/2016 10:40:02 AM

TUYỂN 06 NỮ CHO ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI TỈNH SHIMANE- NHẬT BẢN

Gia công kim loại
Tuyển 10 nữ cho đơn hàng gia công kim loại
23/04/2016 04:41:49 AM

Tuyển 10 nữ cho đơn hàng gia công kim loại tại Nagano, lương cơ bản 124.333 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm)

xuat khau lao dong di chan nuoi gia cam tai nhat ban 2016
Tuyển 10 nữ cho đơn hàng chăn nuôi gà
20/04/2016 10:46:29 AM

Tuyển 10 nữ cho đơn hàng chăn nuôi gà tại Ibaraki, lương cơ bản 129.480 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm)

Đơn hàng nông nghiệp Nhật Bản
Tuyển 05 nam cho đơn hàng Nông nghiệp
20/04/2016 10:20:35 AM

Tuyển 05 nam cho đơn hàng nông nghiệp tại tỉnh Nagano, lương cơ bản 129.307 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm)

trong hoa cuc nhat ban
Tuyển 09 nữ cho đơn hàng trồng hoa
12/04/2016 11:11:08 AM

Tuyển 09 nữ cho đơn hàng trồng hoa tại tỉnh GIFU, lương cơ bản 127.866 yên/ tháng. (chưa bao gồm làm thêm)

hàn tàu
Tuyển 09 nam cho đơn hàng hàn tàu
12/04/2016 11:00:22 AM

Tuyển 09 nam cho đơn hàng hàn tàu tại tỉnh Hiroshima, lương cơ bản 151,677 yên/ tháng (chưa bao gồm làm thêm giờ)

Tuyển 04 Nam cho đơn hàng đứng máy
Tuyển 04 Nam cho đơn hàng đứng máy
12/04/2016 10:48:58 AM

Tuyển 04 nam cho đơn hàng đứng máy tại tỉnh Nagano, lương cơ bản 130.000 yên/ tháng (chưa bao gồm làm thêm giờ).

lap dat va thao do cop pha xay dung
Tuyển 06 Nam cho đơn hàng lắp ghép cốt pha
12/04/2016 10:30:15 AM

Tuyển 06 nam lắp ghép cốt pha tại tỉnh Fukuoka, lương cơ bản 129,270 yên/ tháng (chưa bao gồm làm thêm giờ).

     2