xuat khau lao dong 2015 1

Nhìn lại xuất thị trường xuất khẩu lao động 2014

10:31 | 29/01/2015

Thị trường xuất khẩu lao động 2014 đã đưa được hơn 105.000 lao động đi làm việc nước ngoài ( đạt 110% so với kế hoạch đề ra ( 90. 000 lao động)