1 3 large

Xuất khẩu lao động Nhật nhiều cơ hội nhưng không ít thách thức

10:48 | 10/11/2016

Thị trường xuất khẩu lao động Nhật Bản là một thị trường tiềm năm trong những năm gần đây nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức