dat coc khi di tu nghiep sinh

Kinh nghiệm TNS sau khi đi xuất khẩu lao động

15:22 | 30/12/2014

Cùng Việt Phú lắng nghe những chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của các tu nghiệp sinh sau khi đi xuất khẩu lao động Nhật Bản.