093i6672

Trung Tâm Đào Tạo Tiếng Nhật Việt Phú

10:44 | 26/03/2015

Trung tâm đào tạo tiếng Nhật Việt Phú được đưa vào hoạt động với mục đích nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động xuất khẩu lao động Nhật Bản