slide5

Quy định về chương trình TNS

15:06 | 18/08/2015

Những quy định về chương trình thực tập sinh kỹ năng, tu nghiệp sinh nhật bản như phương tiện ăn ở, đi lại, chế độ bảo hiểm và một vài quy định khác

093i6672

Trung Tâm Đào Tạo Tiếng Nhật Việt Phú

10:44 | 26/03/2015

Trung tâm đào tạo tiếng Nhật Việt Phú được đưa vào hoạt động với mục đích nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động xuất khẩu lao động Nhật Bản