news 30112015131523

Danh sách 39 công ty XKLĐ đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh.

09:30 | 14/11/2016

Danh sách 39 Công ty XKLĐ đã bị thu hồi giấy phép.