img 1846 73b2b07e7c832e441dd78d1382ba0599

Tham gia chương trình xuất khẩu lao động sang Nhật cần điều kiện gì?

10:38 | 10/11/2016

Người lao động có mong muốn đi xuất khẩu lao động sang Nhật cần đáp ứng đầy đủ những điều kiện sau